Klasse — tysk for videregående

Klasse! er et helt nytt tyskverk for Nivå I skrevet av forfattere med solid forankring i skole og undervisning.

Klasse! 1, som kom ut våren 2017, er den første av to bøker som dekker læreplanen for fremmedspråk nivå I, Vg1 og Vg2.

Klasse! 2 kommer i 2018.